Göçmen Renkler: Ruhi Tuna

 

Ruhi TUNA, Azerbaycanlı heykeltıraş, ressam ve şaiirdir. O sanatı yaşadı, sanatı aşk edip, sanatla mücadele etti. Onun gerçek hocası gözleridir.
Güzel görmek yeteneğini öğrendi ve işe koyuldu, yürek gözleriyle çalışmaya başladı. Ruhi TUNA, sanatı insan için istiyor; insanı sanat için değil. Dünyasında sanatçı bağımsızdır, istediği yöntemlere boya ve şekillerle çizim yapar; gerçeklere bağlı değil. Onun özellikleinden biri de zorluklar karşısında direnmektir. Defalarca yere vuruldu, ama yine kalkmasını bildi. Yaşama gayesi bellidir. Yaşayışı sanatından farklı değildir. Kendisini topluma karşı sorumlu ve görevli bilmektedir. Atolyesine aldığı gençleri, para karşılığında yetiştirmiyor, onlara sevgiyle çizmeyi; belki aşkın kendisini öğretiyor.

Bita Mohammadi / 31 May 1998 ( İsfahan’lı tarihçi, şair ve yazar )Ruhi-Pics-2